• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/akyapiendustriyelbeton/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=905443552904
 akyapı baskı beton endüstriyel beton                                                                    akyapi@zeminbaskibeton.com                         05443552904       05438437253        
 teklif isteyin,akyapı inşaat teklif,akyapı iletişim

helikopterli sap uygulama

 helikopterli şap uygulama

Helikopterli Şap

Beton şap zemin uygulamasıyla ilgili görsellere ulaşmak için tıklayınız .

 LAZER NİVO İLE BETONA KOT VERİLMESİ VE MASTARLANMASI

   Şirketimiz, Türkiye'de eskiden beri uygulanmakta olan klasik anolu, satranç sistemi diye adlandırabileceğimiz beton döküm sistemi yerine, hali hazırda Avrupa'da kullanılan Lazer sistemiyle beton dökümü nü ve mastarlanmasını uygulamaktadır.
Beton Şap Uygulamaları Samsunda Beton Şap Uygulamaları İle Zeminlerinizi Sağlam Bir Düzeye Çekeceğiz. Samsun Baskı Beton Firması İletişim Bilgilerimizden Bize Ulaşabilirsiniz.

Şap Betonu

Helikopterli Şap Betonun Özellikleri

-Darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır.
-Renkli, dekoratif, kaymaz ve tozutmaz yapı özelliktedir.
-Kolay, hızlı ve ekonomik zemin kaplama sistemidir.
-Kolay temizlenme, kir tutmama ve cila gerektirmeden kendiliğinden parlama özelliği sağlar.
-Yüzey sertleştirici olarak kuvars ve korund agrega kullanıldığında alt betona mükemmel yapışma sağlar.

Makina ile yapılan ve aslında helikopter şap olarak anılan beton şap zemin uygulaması, genellikle geniş ve çok amaçlı kullanılan alanlar için uygulanmaktadır. Bu şap uygulamasının ana özelliği homojen, boşluksuz, düz bir beton elde etmektir. Tabii bu işlemde istenilen kotun ve düzlemsel terazinin de kolay olarak sağlanması ayrıca bir avantajdır.

Pratikte helikoptere benzetilen benzinli motora bağlı olarak çalışan ve ucunda çelik malaların bağlı olduğu bir pervane olarak tanımlanabilir. Bu şekilde mala kullanımının sebebi, birim zamanda daha çok darbe ve düzlemsel eşitliğin dairesel hareketlerle (operatör tarafından beton üzerinde gezdirilen makine) daha kolay olarak sağlanmasıdır.

Uygulamada kullanılan beton kalitesi amaca göre seçilir. Şap betonu genellikle mikserler yardımıyla alana gelir.Uygulama öncesinde alanda anolar hazırlanır. Atılan betonun terazisini, düzlüğünü sağlamak için metal kutu profiller zemine sabitlenir.

Şapta zaman içinde çatlamaların önüne geçebilmek için beton uygulama öncesinde demir hasır uygulamasının yapılması tavsiye edilir. Bu her açıdan şapın sağlamlığını arttırır. Mikser yardımıyla gelen betonda içsel donatı sağlanması adına elyaf kullanılabilmektedir.

Elyaf, beton henüz mikserdeyken, ölçekli olarak betona iyice karıştırılır. Yüzey alanına dökülen beton öncelikle mastar kullanılarak dağıtılır, anolar sökülür ve makine uygulamasına geçilir. Makine kısmen çalışarak betonu iyice yüzeye oturtmasına yakın, özellikle yüzeyin kullanım şekline bağlı olarak, yüzey sertleştiriciler kullanılır. Kullanım şekli helikopterin çalışırken yani beton üzerinde gezinirken, yüzey sertleştiricinin betona serpilmesidir. Bu sertleştiriciler, yüzeyin maruz kalacağı baskı,yük vb şiddete karşı mukavemeti arttıracak şekilde çeşitlendirilmiştir.

HELİKOPTER PERDAHLI ZEMİN ŞAP BETONU

      Adından da anlaşıldığı üzere fabrika, atölye, depo, akaryakıt istasyonu, otopark, servis alanları, havaalanı pistleri gibi ağır yükler ve aşınmaya maruz endüstriyel zeminlerin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili aşamaları kapsar. Özellikle ülkemizde sanayicilerimizin endüstriyel beton zeminleri ile ilgili haklı yakınmaları, tamirat talepleri(çatlaklar, yüzeyde tozuma, yetersiz yüzey düzgünlüğü …) ve tamir süresince işletmelerin atıl kalacak olmasından dolayı oluşacak maddi kayıplar, endüstriyel beton zemin uygulamasının önemini ve ciddiyetini göstermektedir.

HELİKOPTERLİ ŞAP UYGULAMA AŞAMALARI

  ZEMİN

    Beton zeminler maruz kaldıkları yüklemeleri direkt olarak alt zemine iletmektedir. Bu nedenle alt zeminin özellikleri zemin betonunu birinci derecede etkilemektedir. Yapı tasarımında da zemin özellikleri en az bina konstrüksiyonu kadar önemli olmasına rağmen bu noktada ihmaller yapılmakta ve ihmaller tamiri zor, pahalı zararlar meydana getirmektedir. Farklı oturmalar genel olarak zemin betonunun çatlamasına ve hatta kırılmasına yol açmaktadır.  

DUVAR VE PERDE DİP KENARLARI

   Kolon ve duvar kenarları gibi tüm eski beton kısımlarının taze betondan klimaflex ile ayırımı yapılması gerekmektedir. Beton bilindiği üzere ilk döküldüğü zaman meydana gelen hidratasyon ısısından dolayı genleşir. İşte bu genleşme esnasında diğer yüzeylere basınç uygular, bu uygulama basıncın absorbe olmasını sağlar.Betonların farklı çalışması neticesi meydana gelecek çatlakları engeller.Taze beton suyunun, eski beton tarafından emilerek kaybolmasını engeller.  

DEMİR DONATI

   Endüstriyel beton zemin uygulamalarında çelik donatı,beton zeminin mukavemeti açısında son derece önemli bir uygulamadır.Çelik donatı uygulaması iki şekilde yapılabilmektedir.

HASIR 

    Bütün pas payları ve sehpalar çelik hasırın sehim yapmayacağı şekilde yerleştirilmelidir. Eğer yeterli miktarda sehpa ve pas payı konulmaz ise çelik hasır beton içinde eğik olarak kalır ve zaman içersinde çatlamalara sebebiyet verir.

Şap ve beton tabakalarında çelik hasır, çatlakları ve deformasyonu engelleyemediği gibi, kurallara uygun yerleştirilmemiş bir hasır şap veya beton plakada zayıf noktalar meydana getirerek çatlaklara da sebebiyet verebilir. Alman DIN 18560 normlarında da genelde şap için hasıra ihtiyaç olmadığı ve çatlakları engelleyemediği de belirtilmiştir.

DRAMİX

   Zemin betonlarında her geçen gün demir donatının yerini almakta olan çelik elyaf donatı, betonun çekme mukavemeti ni demir donatıya nazaran daha çok artırdığından rötre çatlaklarının azalmasında etkili olduğu gibi, yapılan homojen bir karışım neticesinde demir donatıdaki olabilecek hatalı donatım mahsurlarını da ortadan kaldırarak çok boyutlu bir donatı işlevini görmektedir.

Yapılan statik hesap sonucunda 1m³ betona karıştırılacak dramix miktarı belirlenir. Dramix, beton içersine iyi bir şekilde karıştırılmalıdır.Karışım esnasında miksere atılan dramix yavaş yavaş ve mikserin dönüş hızına göre ayarlanmalıdır.Dramix, direkt olarak betona karıştığından dolayı çelik hasır gibi meydana gelebilecek olan aksilikler oluşmaz.Dramix, beton içersinde tüm boyutlarda çalıştığı için betona ayrı bir esneklik kazandırır ve özellikle sıcaklık değişimi fazla olan yerlerde beton içi bir kalkan görevi görür.

ELYAF

   Eski yapılarda yapılan araştırmalar neticesinde, dış sıvalarda , şap ve beton plakalarda kullanılalan harçlarda, asırlarca çatlamaya karşı hayvan kılları ve saman kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu fikrin ışığı altında, bugünkü teknolojik imkanlar kullanılarak beton teknolojisine yeni bir ürün kazandırılmıştır.

        Beton kalitesini yükseltir

        • Sekonder(yardımcı) donatı görevi yapar

        • Rötre ve sünmeden meydana gelen çatlakları  azaltır

        • Taze betonun su tutması kapasitesini artırır

        • Betonun su geçirimsizliğini artırır

        • Basınç ve çekme mukavemetini
 
        • Elektrik akımını geçirmez ve manyetik değild

        • Stabil bir yapı ve sonsuz ömre sahiptir

        • Kullanımı gayet basit olup her m³ betona 1 paket(600 gr) katılarak bir süre karıştırmak yeterlidir.

BETON DÖKÜMÜ VE SIKIŞTIRILMASI

    Hazır beton dökümü yapılırken şişe vibratörlerle iç vibrasyon yapılarak beton sıkıştırılır. Şişe vibratör dik olarak yavaşça betona sokulup, beklemeden, aynı şekilde yavaşça ve dik olarak çıkarılmalıdır.

BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ UYGULAMASI

       Koront agregalı yüzey sertleştirici toz 1 m2 yüzeye 4 - 6 kg oranında, beton yüzeyine  eşit miktarda serpilerek yayılır.

BETON YÜZEY DÜZELTME İŞLEMLERİ

   Perdah makinalarıyla yüzey sertleştirici disklenerek yüzeye entegre edilir ve akabinde perdahlama işlemi yapılır. Yüzeyin çok parlak istenmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü çok parlak bir yüzey elde edebilmek için perdahlama işlemi nin haddinden fazla yapılmaması gerekli olup, bu şekilde yüzeyin yanmasına sebebiyet verilmemelidir.

KÜR

   Betonun mukavemet kazanabilmesi için, taze betonun ilk priz alma safhası boyunca sıvı halde suya ihtiyacı vardır. Bu süreçte taze beton hızlı bir su kaybı sürecine girer.Eğer bu önlenemez ve bu süreçteki gerekli su buharlaşarak kaybolur ise beton yeterli mukavemetini kazanamaz.

  Ayrıca bakımın mecburiyetini gerektiren ikinci bir faktör de buharlaşma ile suyun sıvı halden gaz haline dönüşümü reaksiyonu neticesi meydana gelen su kaybı soğumasıdır. Hidratasyon neticesinde beton içerisinde oluşan sıcaklık ile yüzeyde sukaybı neticesi oluşan soğukluk beton yüzeyinde kılcal çatlaklara sebebiyet verir.

   Başlangıçta bu su kaybının 600 gr su/ m² gibi yüksek miktara ulaşabildiği dikkate alındığında bunun engellenmesinin önemi ortaya çıkar.

BETONA KİMYASAL KÜR UYGULAMA

   Zemine reçine esaslı sıvı kür malzemesi sürülerek yüzeyde bir film tabakası oluşturulur ve betonun priz suyunun buharlaşarak kaybolması engellenir.Ayrıca tam tersi olarak beton yüzeyi sağnak yağmur etkisinden de korunmuş olur.Firmamızın tavsiye ettiği koruma şekli budur.  

BETON DERZ UYGULAMA

   Derz,beton döşemelerin sürekliliği içinde planlanarak düzenlenmiş düşey bir aradır.Planlanmamış olanlarını çatlak olarak isimlendirebiliriz. Derzler, zemin betonlarını daha kolay imal etmek ve çatlaklara yol açabilecek gerilmeleri azaltmak amacı ile düzenlenir 

    Derzler,aslında zemin betonlarında ortaya çıkan problemlerin büyük bir bölümünün kaynağıdır. 

Köşeleri, araç tekerleklerinin etkisi ile kırılabilir.Geniş derzler ve küçük sert tekerlekler ,hasarı ağırlaştırır.Bu da fabrika içindeki forklift hızını azaltır, taşıma sırasında doğan hasarları arttırır. 

Yüksek standardların istendiği zemin betonlarında, çatlak oluşumunu engellemek için ,gerekli donatı (çelik tel, polipropilen elyaf ) ilave edilir; anoların yerleştirilmesine,yük aktarma demirlerinin konumuna ve betonun tesviyesine özen gösterilir.Ağır hizmet gören zemin betonlarının derzlerinde ,özel önlemler alınması gerekebilir.Köşeleri profil korumalı derzler bu amaçla düzenlenir.

  DERZ TİPLERİ

HAREKETLİ DERZLER

   Hareketli derzler, rutubet ,kalıcı rötre ve sıcaklık değişimleri sonucu,döşemede oluşan hareketlere karşı minimum direnci sağlamak amacı ile düzenlenir.Beton ve donatının sürekliliği,bu derz ile kesilir.İzolasyon derzleri ,döşemenin yapıdan bağımsız olarak serbest hareketine imkan sağlarlar. 

Genleşme derzleri ise ortamda büyük ısı değişiklikleri varsa zeminde farklı oturma bekleniyorsa ve kalıcı rötreden dolayı oluşacak gerilmeleri en aza indirmek amacıyla düzenlenir. 

    İzolasyon derzleri, beton döşemenin çevresini sarar. Bina ve döşeme betonu arasında bir bağlantı düzenlenmez Döşeme içinde bulunan menhol, kolon ve rögar gibi sabit elemanların çevresinde de aynı derz düzenlenmelidir . 

BETON  DERZ KESME 

   Bu derzler, plastik rötre ve sıcaklık farklılıklarından doğan çekme gerilmelerini azaltmak amacı ile düzenlenir.Hem taze beton içinde,hem de sertleşmiş betonda düzenlenebilir.Yalancı derzler,planlanmış çatlaklardır. 

En çok uygulanan metod, betonun dökülmesinden sonra 1-3 gün içinde kesilmesidir.Kesme derinliği,döşeme kalınlığının 1/3-1/4’ü kadar yapılır.Zamanında kesme yapılmaması,yüzeyde rötre çatlaklarının oluşmasına neden olur.Beton döşeme kısımlarının birbirlerine yük aktarması,ancak agregaların teması ve altta bulunan tek sıra hasır ile gerçekleşir.Çelik tel donatılı zemin betonları nda ise, betonun kesilmesine rağmen, geri kalan kısımda bulunan çelik teller, yük aktarmaya devam eder.  

DERZSİZ ZEMİN BETONLARI

   Geniş alanların dökümü kesme derz yapılmadan gerçekleştirilir ise ‘Derzsiz Zemin ‘ 

betonları elde edilir.Daha çok soğuk hava depolarında, gıda depolarında ve dağıtım merkezlerinde uygulanan bu sistem daha düşük derz bakım masrafları gerektirir.Depo içinde forklift trafiğini hızlandırır ve taşınan malzemede hasarı en aza indirir.Bu tip zemin dizaynı seçilirken aşağıda belirtilen parametreler göz önünde bulundurulur:

Yük durumuna bağlı olarak derzsiz zeminlerin geleneksel zemin betonlarına kıyasla ilk yatırım maliyetleri %10-20 daha yüksektir.

Derzsiz zeminler en ucuz oldukları için değil en iyi zemin tipi oldukları için tercih edilirler.

Derz bakım maliyetlerinin azalması ve depo içinde hızın-güvenliğin artması uzun sürede maliyet farkını karşılamaktadır

BETON DERZ DOLGUSU

   Kesilen derzlerin ne zaman doldurulacağı önemli bir konu olup, beton halen rötreye devam ediyor ise, ki bu takriben 6 ay ila 12 ay arası bir zamandır, bu sürede doldurulan derzlerin belirli bir süre sonra tekrar doldurulması gerekebilecektir. Dolaysıyla derzlerin aceleye getirilmeden beklenildikten sonra ve beton zemin inşasından en az 45 gün sonra doldurulmalıdır.


Yorumlar - Yorum Yaz